رویه های بازگرداندن کالا

در چه شرایطی میتوانم کالای خود را بازگردانم؟

همه ی تلاش ما در هرچی دلت خواست این است که کالای خریداری شده در شرایط مطلوب به دست شما برسد، با این وجود ممکن است پس از خرید، به هر دلیلی تصمیم به بازگرداندن کالا بگیرید. ما این امکان را برای شما در نظر گرفته ایم که با آسودگی خاطر، در مدت 7 روز بعد از دریافت کالا، برای بازگرداندن آن اقدام کنید.

بازخوردها